Studie a projekty

Řešíme i ty nejsložitější projekty. Tvorba studie topologie napájení je pro nás samozřejmostí.


Studie a projekty

Komplexní studie

 •     Stavebně technické řešení
 •     Návrh studie proveditelnosti
 •     Celková příprava obchodně-technické nabídky


Systémové studie

 •     Návrh kritické infrastruktury napájení el. energií
 •     Návrh systému napájení včetně stanovení TIER
 •     Návrh optimalizace výstavby infrastruktury po etapách (step by step & save money)
 •     Připrava technické zprávy včetně zakreslení jednopólového schématu systému napájení el. energií


Ekonomická studie

 •     Stanovení odhadu investičních nákladů
 •     Stanovení odhadu provozních nákladů
 •     Stanovení celkových nákladů infrastruktury napájení (TCO) pro dané časové období


Návrhu technologie kritického napájení

 •     Návrh systému napájení z hlediska prostorového řešení a požární bezpečnosti
 •     Stavebně technologické posouzení
 •     Návrh systému monitoringu a MaR


Projekty

Zpracováváme projektovou dokumentaci pro kompletní řešení infrastruktury kritického záložního napájení .Dokumentace zahrnuje tyto technologie - stavba, elektro, chlazení- vzduchotechnika, palivové hospodářství, odtah splodin-výfukové systémy, řídicí systémy a MaR, komplexní monitoring. Projektová dokumentace (PD) může být zpracována :

 •     PD pro výběr dodavatele
 •     PD pro stavební povolení
 •     PD pro provádění stavby
 •     PD skutečného provedení