Helpdesk & Hotline, Remote monitoring

Využijte náš sofistikovaný monitorovací systém Power Control TM společně se službou helpDesk.


remote monitoring – platforma Power Control™

  • náhled na celkovou topologii kritické infrastruktury napájení el. energií
  • vícevrstvé zobrazení na úrovni stát-město-lokalita-místnost-zařízení
  • logování events u všech monitorovaných zařízení
  • logování předem navolených dat u všech monitorovaných zařízení
  • automatický reporting events a dat u všech monitorovaných zařízení
  • sms a e-mail notifikace na non-stop službu tech.support a hotLine service

helpDesk & hotLine

  • pracoviště helpDesk zabezpečující servisní podporu 365/7/24
  • služba hotLine zabezpečující okamžitou servisní odezvu pro zákazníky s SLA na úrovni ProActive Power Service™