Realizace

Zabezpečujeme komplexní realizační služby související s Vaší zakázkou.


Realizace

Komplexní logistika

 •     zabezpečení komplexní logistiky a přepravy
 •     stěhování, manipulace a jeřábové práce související s uložením technologie na místo určení


Instalace a zprovoznění technologie

 •     project management
 •     vlastní instalace a montáž technologie
 •     oživení technologie
 •     pomocné a dokončovací práce


Předávka díla

 •     vypracování výchozí revizní zprávy
 •     předání kompletní dokumentace spolu s atesty a certifikáty
 •     zapracování stávajícího stavu do projekční dokumentace
 •     komplexní Site Acceptance Test

 

Odstranění a likvidace technologie

 •     celkové uskladnění nebo dočasné uskladnění technologie
 •     ekologická likvidace technologie


Systémové služby

 •     Factory Acceptance Test u výrobce technologie
 •     Technický dozor investora